Accions

Recurs

Exemple de model formal

De Wikisofia

La fórmula matemàtica de la gravitació universal

[math]F = G \frac {m_{1}m_{2}} {r^2}[/math]

és un model formal de la teoria de Newton sobre l'atracció de les masses en l'univers.