Accions

Recurs

Exemple de lletres de predicat

De Wikisofia

 [math] \forall{x} \forall{y} (Axy \rightarrow{}Gyx)[/math]

Per a tot x i per a tot y, si x estima a y, y se sent agraïda a x;

Sempre que una persona n'estima una altra aquesta li ho agraeix.


[math] \forall{y} \exists{x}(Gxy)[/math]

Per tot y hi ha algun x que és la seva ànima bessona;

Tota ànima té la seva ànima bessona.


[math] \forall{y} \exists{x}(Axy)[/math]

Per tot y hi ha algun x que estima a y;

Tothom estima a algú.


[math] \forall{x} \forall{y} (Axy)[/math]

Per a tot x i per a tot y, x estima a y;

Tothom estima a tothom.


[math]\exists{x} \exists{y}(Axy)[/math]

Per a algun x i per algun y, x estima a y;

Algú estima a algú.


[math]\exists{x} \forall{y} (Axy)[/math]

Per a algun x i per a tot y, x estima a y;

Algú estima a tothom.


[math] \forall{x} \forall{y} (¬Axy \rightarrow{}Mxy)[/math]

Per a tot x i per a tot y, si no succeeix que x és amic de y, x se sent molest amb y;

Quan no s'és amic d'algú ens és fàcil sentir-nos molests amb ell.


[math]¬ \forall{x} \forall{y} (Axy)[/math]

No per a tot x i per a tot y, x estima a y;

No tothom estima a tothom.