Accions

Recurs

Exemple de llenguatge objecte i metallenguatge

De Wikisofia

Les operacions aritmètiques, per exemple, amb les quals dos amics calculen el que un deu a un altre són «llenguatge objecte». La justificació o raonament de les quantitats que es deuen i els motius pels quals les deuen són «metallenguatge».

Les lleis o l'articulat d'un determinat codi legal constitueixen un «llenguatge objecte» que els juristes, els advocats o els magistrats invoquen mitjançant un «metallenguatge».

Les inferències de lògica formal són «llenguatge objecte», però l'estudi d'aquestes inferències es fa en «metallenguatge».