Accions

Recurs

Exemple de la batalla naval

De Wikisofia

L'enunciat «demà haurà de tenir lloc una batalla naval» és perfectament compatible amb «demà no haurà de tenir lloc una batalla naval», ambdues coses poden succeir. Però no pot admetre's que no succeeixi cap d'elles.