Accions

Recurs

Exemple de fal·làcia post hoc, ergo propter hoc

De Wikisofia

Després d'oferir un cigarret a un amic pot ser que s'iniciï una relació o una conversa interessant; deduir d'aquí que hi ha una relació de causa i efecte i creure que sempre ha d'ocórrer així és caure il·lusament en la fal·làcia post hoc, ergo propter hoc. Les supersticions no tenen un altre fonament.