Accions

Recurs

Exemple de fal·làcia del ''quaternio terminorum''

De Wikisofia

És conegut l'exemple de fal·làcia del quaternio terminorum proposat per Sèneca:

«Mus (ratolí) és una síl·laba;

mus (el ratolí), rosega formatge;

per tant, la síl·laba rosega formatge».