Accions

Recurs

Exemple de fórmula tancada

De Wikisofia

[math]\exists{x}(Fx \rightarrow{}Gx)[/math] és una fórmula tancada i un enunciat.

[math] \forall{x} \exists{x}(Pxy)[/math] és una fórmula tancada i un enunciat

[math]Qx, Pxy[/math] són fórmules obertes.

[math] \forall{x} (Py\rightarrow{Qx})[/math] és una fórmula oberta: la segona x cau fora de l'abast del quantificador; no és idèntica a la qual li segueix immediatament.