Accions

Recurs

Exemple de definiens

De Wikisofia

Un «cercle» (definiendum) és «una figura plana, els punts de la qual equidisten d'un altre anomenat centre» (definiens). El definiens enumera les característiques definitòries d'aquesta figura geomètrica, però omet, per exemple, que aquest cercle tingui una figura geomètrica inscrita o tingui una determinada grandària. Això és simplement una característica que ni ens mou a l'ocupació de la paraula «cercle» ni ens ho impedeix.

Un «riu» és «un cabal d'aigua que flueix»; el definiens enumera característiques definitòries, decisives a l'hora d'emprar la paraula. Però no ho és, per exemple, que el cabal sigui abundant. És un fet normalment relacionat amb l'interès per regar o pescar, però no amb la definició de «riu».