Accions

Recurs

Exemple de definicions ostensives

De Wikisofia

Exemples de definicions ostensives

Un exemple clàssic ens el mostra la definició de qualitats sensibles, com la d'un color. Per exemple, la definició de "blava" pot consistir a mostrar alguna cosa blava, de manera que la definició podria ser: «anomenem "blau" –mostrant alguna cosa que posseeixi aquesta propietat– al que és com això que és mostrat».

En general:

«anomeno "gat" a alguna cosa com això» -mentre es mostra un gat.

«anomenem "dos" a grups com aquests» -mentre es mostren dues nous (exemple de Wittgenstein en les seves Investigacions filosòfiques)