Accions

Recurs

Exemple de definició nominal

De Wikisofia

Definició nominal:

«"Cosmologia" és la ciència que tracta de l'origen de l'univers».