Accions

Recurs

Exemple d'espècies homo

De Wikisofia

A aquest gènere pertanyen tres espècies: Homo habilis (va viure entre 2,5 i 5 milions d'anys enrere), Homo erectus (va viure entre 2 milions i mig milió d'anys enrere, o segons els llocs, 300.000 anys) i l'Homo sapiens, les primeres mostres del qual daten de 500.000 a 300.000 anys enrere. No hi ha certesa, no obstant això, respecte al fet que les dues primeres espècies fossin veritablement espècies d'Homo sapiens.