Accions

Recurs

Exemple d'equivalència

De Wikisofia

«Si t'agrada el teatre, vas al teatre» és equivalent a «si no vas al teatre és que no t'agrada».