Accions

Recurs

Exemple d'autocontradicción -

De Wikisofia

«Els triangles tenen tres costats»; la seva negació «Algun triangle no té tres costats» és autocontradictòria.