Accions

Recurs

Exemple conseqüència lògica - deduïbilitat

De Wikisofia

La relació entre el concepte de conseqüència lògica i el de deduïbilitat es precisa de la següent manera

[math]A_1, A_2, ... A_n \models B[/math] si, i només si [math]A_1, A_2, ... A_n \vdash B[/math],

o bé , suposant [math]A_1, A_2, ... A_n = \Delta[/math] i [math]B = \beta[/math]


E764.gif