Accions

Recurs

Exemple conseqüència lògica - deduïbilitat

De Wikisofia

La relació entre el concepte de conseqüència lògica i el de deduïbilitat es precisa de la següent manera

[math]\displaystyle{ A_1, A_2, ... A_n \models B }[/math] si, i només si [math]\displaystyle{ A_1, A_2, ... A_n \vdash B }[/math],

o bé , suposant [math]\displaystyle{ A_1, A_2, ... A_n = \Delta }[/math] i [math]\displaystyle{ B = \beta }[/math]


E764.gif