Accions

Recurs

Exemple conjunt buit 2

De Wikisofia

Per a un conjunt qualsevol, A, es compleix que [math] \forall{x} (x\in{\Lambda }\rightarrow{}x\in{A})[/math]