Accions

Recurs

Exemple conjunt buit 1

De Wikisofia

[math]\Lambda = {df}[/math]{[math]{\hat{x}/ x \neq x}[/math]}

[math]\emptyset= {df}[/math]{[math]{\hat{x}/ x \neq x}[/math]}

(el conjunt dels x que no són idèntics a si mateixos).