Accions

Recurs

Exemple condició suficient

De Wikisofia

«Menjar peix en males condicions (A) intoxica (B)» expressa una condició suficient: n'hi ha prou amb menjar aquest tipus de peix per a tenir una intoxicació i normalment no es requereixen altres condicions per a això, i pot escriure's com [math]\displaystyle{ A \rightarrow{B} }[/math].

Així mateix, basta ser un gat (A) per a ser felí (B), amb la qual cosa «ser gat és condició suficient per a ser un felí» [math]\displaystyle{ A \rightarrow{B} }[/math], mentre que al gat li és condició necessària ser felí.