Accions

Recurs

Exemple ceteris paribus

De Wikisofia

De vegades és un recurs metodològic «malèvol»: Els eclesiàstics, per exemple, que es van negar a mirar per l'anteojo de Galileu, en ocasió dels descobriments que aquest va fer de la superfície rugosa de la lluna, van justificar la seva negativa per la clàusula ceteris paribus. L'«aparentment» vist pel telescopi podia explicar-se, segons ells, per altres factors no atesos: malament funcionament de les lents, capa cristal·lina invisible sobre la superfície lunar, etc.

Exemple d'un ús metodològicament correcte: Si s'afirma que «N'hi ha prou amb gratar un llumí perquè aquesta s'encengui», se suposa la clàusula de reserva ceteris paribus, és a dir, s'afirma que el llumí s'encén «en el cas que no estigui humida»,per exemple, i que hi hagi oxigen.