Accions

Recurs

Exemple: Creure dóna origen a un context opac

De Wikisofia

L'«estel de l'alba» i l'«estel de la tarda» són coextensius, de manera que poden substituir-se mútuament en els contextos denominats transparents (que permeten l'intercanvi dels termes coextensius sense que variï el valor de veritat dels enunciats). Així, per exemple, en determinats contextos, posem per cas, en un llibre d'iniciació a l'astronomia, podem escriure indiferentment: «A Venus l'anomenen alguns l'estel de l'alba», o «A Venus l'anomenen alguns l'estel de la tarda». En canvi, la conversa ordinària constitueix un context opac, on no està justificat substituir un terme per un altre. Així, no pot passar-se de dir «Crec que la meva amiga Anna sap que Venus és l'estel de l'alba» a dir que «Crec que la meva amiga Anna sap que Venus és l'estel de la tarda». El que sap una cosa pot no saber l'altra. Creure dóna origen a un context opac.