Accions

Recurs

Estudis sobre Nietzsche

De Wikisofia

Estudis sobre Nietzsche:

Andreas-Salomé, Lou, Nietzsche, Zero, Madrid 1978.

Bataille, G., Sobre Nietzsche, voluntat de sort, Taurus, Madrid 1972.

Colli, G. Després de Nietzsche, Anagrama, Barcelona 1978.

Deleuze, G., Nietzsche i la filosofia, Anagrama, Barcelona 1972.

Fink, I., La filosofia de Nietzsche, Aliança, Madrid 1976.

Foucault, M., Nietzsche, Freud, Marx, Anagrama, Barcelona 1970.

Habermas, J. Sobre Nietzsche i altres assajos, Tecnos, Madrid 1982.

Janz, Curt Paul, Biografia de Nietzsche, Aliança, Madrid, 4 vols., 1983.

Klossowski, P., Nietzsche i el cercle viciós, Seix Barral, Barcelona 1972.

Morey, M. Friedrich Nietzsche, una biografia, Arxipèlag, Barcelona 1993.

Savater, F., Conèixer Nietzsche i la seva obra, Dopesa, Barcelona 1977.

Savater, F., Trias, I., i uns altres, En favor de Nietzsche, Taurus, Madrid 1972.

Vaihinger, H., La voluntat d'il·lusió en Nietzsche, València 1980.

Vermal, J.L., La crítica de la metafísica en Nietzsche, Anthropos, Barcelona 1987.