Accions

Recurs

Esquema posició del forat occipital

De Wikisofia

AGOCCIPI.gif
Font: Origen i evolució de l'home, Ministeri de cultura, Madrid 1984.