Accions

Recurs

Engels: la concepció materialista de la història

De Wikisofia

La concepció materialista de la història parteix del principi que la producció i, juntament amb ella, l'intercanvi dels seus productes constitueixen la base de tot l'ordre social; que en tota societat que es presenta en la història la distribució dels productes i, amb ella, l'articulació social en classes o estaments, s'orienta pel que es produeix i per com es produeix, així com per la manera com s'intercanvia el produït. Segons això, les causes últimes de totes les modificacions socials i les subversions polítiques no han de buscar-se en els caps dels homes, en la seva creixent comprensió de la veritat i la justícia eternes, sinó en les transformacions dels modes de producció i d'intercanvi; no cal buscar-les en la filosofia, sinó en l'economia de les èpoques que es tracti.

Antí-Duhring, Grijalbo, Mèxic 1968, trad. de M. Sacristán, p. 264.

Original en castellà

La concepción materialista de la historia parte del principio de que la producción y, junto con ella, el intercambio de sus productos constituyen la base de todo el orden social; que en toda sociedad que se presenta en la historia la distribución de los productos y, con ella, la articulación social en clases o estamentos, se orienta por lo que se produce y por cómo se produce, así como por el modo cómo se intercambia lo producido. Según esto, las causas últimas de todas las modificaciones sociales y las subversiones políticas no deben buscarse en las cabezas de los hombres, en su creciente comprensión de la verdad y la justicia eternas, sino en las transformaciones de los modos de producción y de intercambio; no hay que buscarlas en la filosofía, sino en la economía de las épocas de que se trate.