Accions

Recurs

Eco, Umberto: el signe

De Wikisofia

Hi ha un signe quan, per convenció prèvia, qualsevol senyal està instituït per un codi com a significant d'un significat. Hi ha procés de comunicació quan un emissor transmet intencionalment senyals posats en codi per mitjà d'un transmitent que les fa passar a través d'un canal; els senyals sortits del canal són captades per un aparell receptor que les transforma en missatge perceptible per un destinatari, el qual, basant-se en el codi, associa al missatge com forma significant un significat o contingut del missatge. Quan l'emissor no emet intencionalment i apareix com a font natural, també hi ha procés de significació, sempre que s'observin els restants requisits.

Un signe és una correlació d'una forma significant a una (o a una jerarquia de) unitat que definirem com a significat.

Signo, Labor, Barcelona 1976, p. 168-169.