Accions

Recurs

E. Nagel 2

De Wikisofia

Per què succeeix que en la progenie de pèsols híbrids obtinguts creuant progenitors rodons i arrugats aproximadament 3/4 dels pèsols són sempre rodons i 1/4 arrugats?[...] Òbviament, el fet [...] és una regularitat estadística, no una invariable associació d'atributs i està formulada com la freqüència relativa d'una característica determinada en certa població d'elements.

E. Nagel,La estructura de la ciencia, Paidós, Buenos Aires-Barcelona 1981, p. 29.

Original en castellà

¿Por qué sucede que en la progenie de guisantes híbridos obtenidos cruzando progenitores redondos y arrugados aproximadamente 3/4 de los guisantes son siempre redondos y 1/4 arrugados?[...] Obviamente, el hecho [...] es una regularidad estadística, no una invariable asociación de atributos y está formulada como la frecuencia relativa de una característica determinada en cierta población de elementos.