Accions

Recurs

Diagrames de Venn i classes d'enunciats

De Wikisofia

Tot S és P

3350-5.png

Cap S és P

3350-6.png

Algun S és P

3350-7.png

Algun S no és P

3350-8.png