Accions

Recurs

Diògenes Laerci: Diodor Cronos

De Wikisofia

Diògenes Laerci: Diodor Cronos

1. Diodor, fill d'Amínias, va ser natural de lasos, i també anomenat Cronos, del qual diu Cal·límac en els seus epigrames:

Momos en persona va escriure a les muralles: «El Temps (Cronos) és savi.»

Era també dialèctic, i segons alguns, va inventar la manera d'argumentar del Velat i del Cornut. Trobant-se en la cort de Ptolemeu Soter, com Estilpó li posés alguns arguments de dialèctica, no podent deixar-los anar de cop i volta, el va reprendre el rei sobre algunes causes, i per burla el va anomenar Cronos. Abandonà Diodor el convit i havent emprès respondre per escrit a les dificultats que Estilpó li havia posat, es va abatre d'ànim, i va acabar la seva vida. El meu epigrama a ell és com se segueix:

Oh, tu, Diodor Cronos!
Quin dimoni et va induir
a tant abatiment,
que al tàrtar tu mateix t'esclafes?
¿Va ser per veure't vençut, i no poder
respondre d'Estilpó els enigmes?
Sent així, amb raó et diuen Cronos,
doncs llevant C i R quedes Onos.
(Onos vol dir ase)


2. De l'escola d'Euclides van sortir també Ictias, fill de Metal·los, home noble, de qui Diògenes Cínic va compondre un diàleg; Clinòmac de Túriis, que va escriure de les proposicions, enunciats, categories, i coses semblants; i Estilpó megarense, filòsof celebèrrim, de qui hem de parlar..

__________________________________________________

Vides dels més il·lustres filòsofs grecs, Orbis, Barcelona 1985, Vol. I, p.107. (Traducció de José Ortiz i Sainz, caps de el s. XVIII).