Accions

Recurs

Descartes: l'evidència

De Wikisofia

 El primer [principi] consistia a no admetre cap cosa com a veritable si no se l'havia coneguda evidentment com a tal. És a dir, amb tota cura havia d'evitar la precipitació i la prevenció, admetent exclusivament en els meus judicis allò que es presentés tan clarament i distintament al meu esperit que no tingués cap motiu per al dubte.

Discurs del mètode, Segona part (Alfaguara, Madrid 1981, p. 15).

Vegeu regles del mètode cartesià


Original en castellà

El primero [principio] consistía en no admitir cosa alguna como verdadera si no se la había conocido evidentemente como tal. Es decir, con todo cuidado debía evitar la precipitación y la prevención, admitiendo exclusivamente en mis juicios aquello que se presentara tan clara y distintamente a mi espíritu que no tuviera motivo alguno para la duda.