Accions

Recurs

Descartes: examen d'idees adventícies

De Wikisofia

M'he habituat a imaginar moltes altres coses, a més d'aquesta naturalesa corpòria que és l'objecte de la pura matemàtica, com són els colors, els sons, els sabors, el dolor i altres semblants, si bé d'una manera menys diferent. I com percebo molt millor aquestes coses pels sentits, els quals, juntament amb la memòria, semblen haver-les portat a la meva imaginació, crec que, per a examinar-les amb major comoditat, estarà bé que examini al mateix temps què és sentir, i que vegi si m'és possible extreure alguna prova certa de l'existència de les coses corpòries, a partir de les idees que rebo en el meu esperit mitjançant aquesta manera de pensar que anomeno «sentir».

Meditaciones metafísicas con objeciones y respuestas, Meditación sexta (Alfaguara, Madrid 1977, p. 62-63).

Original en castellà

Me he habituado a imaginar muchas otras cosas, además de esa naturaleza corpórea que es el objeto de la pura matemática, como son los colores, los sonidos, los sabores, el dolor y otras semejantes, si bien de un modo menos distinto. Y como percibo mucho mejor esas cosas por los sentidos, los cuales, junto con la memoria, parecen haberlas traído a mi imaginación, creo que, para examinarlas con mayor comodidad, bien estará que examine al propio tiempo qué sea sentir, y que vea si me es posible extraer alguna prueba cierta de la existencia de las cosas corpóreas, a partir de las ideas que recibo en mi espíritu mediante esa manera de pensar que llamo «sentir».