Accions

Recurs

Descartes: amor, emoció de l'ànima

De Wikisofia

L'amor és una emoció de l'ànima causada pel moviment dels esperits [animals], que la incita a unir-se voluntàriament als objectes que li semblen convenients. L'odi és una emoció causada pels esperits, que incita a l'ànima a separar-se dels objectes que li semblen nocius. Dic que aquestes emocions són causades pels esperits, per a distingir l'amor de l'odi, que són passions dependents del cos, tant com a judicis que porten a l'ànima a unir-se voluntàriament amb les coses que considera bones o a separar-se de les quals estima dolentes, com en tant que emocions que aquests mateixos judicis exciten en l'ànima.

Les passions de l´âme, a.79 (Oeuvres philosophiques, 3 vols.; Garnier, París 1973, vol. 3, p. 1012-1013).

Original en castellà

El amor es una emoción del alma causada por el movimiento de los espíritus [animales], que la incita a unirse voluntariamente a los objetos que le parecen convenientes. El odio es una emoción causada por los espíritus, que incita al alma a separarse de los objetos que le parecen nocivos. Digo que estas emociones son causadas por los espíritus, para distinguir el amor del odio, que son pasiones dependientes del cuerpo, tanto en cuanto juicios que llevan al alma a unirse voluntariamente con las cosas que considera buenas o a separarse de las que estima malas, como en cuanto emociones que estos mismos juicios excitan en el alma.