Accions

Recurs

Descartes

De Wikisofia

Coneixerem també que aquest món, o la substància corpòria de l'univers, no tenen límit en la seva extensió, doncs, on vulgui suposem es troben aquests, sempre imaginem més enllà, espais indefinidament extensos, i no solament els imaginem, sinó que comprenem són veritablement imaginables, és a dir, realment existents, de manera que contenen una substància corpòria indefinidament extensa, doncs, com àmpliament s'ha demostrat, la idea de l'extensió que concebem en qualsevol espai, és la veritable idea que hem de tenir del cos.

Descartes, Los principios de la filosofía, Parte II, § 21 (Reus, Madrid 1925, p. 79).

Original en castellà

Conoceremos también que este mundo, o la sustancia corpórea del universo, no tienen límite en su extensión, pues, donde quiera supongamos se encuentran éstos, siempre imaginamos más allá, espacios indefinidamente extensos, y no solamente los imaginamos, sino que comprendemos son verdaderamente imaginables, esto es, realmente existentes, de suerte que contienen una sustancia corpórea indefinidamente extensa, pues, como ampliamente se ha demostrado, la idea de la extensión que concebimos en cualquier espacio, es la verdadera idea que debemos tener del cuerpo.