Accions

Recurs

Definició contextual

De Wikisofia

Definició contextual:

«Cridem "terme ambigu" a aquell que, posat en un context, no exclou tots els significats menys un".