Accions

Recurs

Copi

De Wikisofia

Es va observar que els habitants de diverses ciutats presentaven una proporció molt menor de càries dentals que el terme mitjà de tota la nació i es va dedicar certa atenció a tractar de descobrir la causa d'aquest fenomen. Es va trobar que les circumstàncies propiasde aquestes ciutats diferien en molts aspectes: en latitud i longitud, en elevació, en tipus d'economia, etc. Però hi havia una circumstància que era comuna a totes elles: la presència d'un percentatge rarament elevat de fluor en les seves aigües, cosa que significava que la dieta dels habitants d'aquestes ciutats incloïa una quantitat excepcionalment gran de fluor. Es va inferir d'això que l'ús de fluor pot causar una disminució en la formació de càries dentals i l'acceptació d'aquesta conclusió va conduir a adoptar tractaments a força de fluor, per a aquest propòsit, en moltes altres localitats. Quan trobem una mateixa circumstància comuna a tots els casos d'un fenomen determinat, considerem que hem descobert la seva causa.

I. Copi, Introducción a la lógica, Eudeba, Buenos Aires 1953, p. 327.

Original en castellà

Se observó que los habitantes de varias ciudades presentaban una proporción mucho menor de caries dentales que el término medio de toda la nación y se dedicó cierta atención a tratar de descubrir la causa de este fenómeno.Se halló que las circunstancias propiasde estas ciudades diferían en muchos aspectos: en latitud y longitud, en elevación, en tipos de economía, etc. Pero había una circunstancia que era común a todas ellas: la presencia de un porcentaje raramente elevado de flúor en sus aguas, lo que significaba que la dieta de los habitantes de esas ciudades incluía una cantidad excepcionalmente grande de flúor. Se infirió de ello que el uso de flúor puede causar una disminución en la formación de caries dentales y la aceptación de esta conclusión condujo a adoptar tratamientos a base de flúor, para este propósito, en muchas otras localidades. Cuando encontramos una misma circunstancia común a todos los casos de un fenómeno determinado, consideramos que hemos descubierto su causa.