Accions

Recurs

Cites Hume (idea)

De Wikisofia

(noció d'idea)

Les idees [...] són representacions exactes de les impressions que he sentit.

___________________________________

D. Hume, Tratado de la naturaleza humana, libro 1,parte 1, sec. 1, (Editora Nacional, 2 vols., Madrid 1981, vol. 1, p. 89).

Tota percepció de la ment és doble i apareix alhora com a impressió i idea.

___________________________________

Hume, Tratado de la naturaleza humana, libro 1, parte 1, sec.1 (Editora Nacional, 2 vols., Madrid 1981, vol. 1, p. 89).