Accions

Recurs

Cites Aristòtil sobre Sòcrates

De Wikisofia

[...] Sòcrates s'havia ocupat de temes ètics, i no, en absolut, de la naturalesa íntegrament, sinó que buscava l'universal en aquells temes, havent estat el primer a fixar l'atenció en les definicions [...].

Aristóteles, Metafísica, 987b (Gredos, Madrid 1994, p. 95).

_________________________________________________

L'universal, com dèiem més amunt, el va endegar Sòcrates mitjançant definicions, si bé no el va separar, certament, dels individus.


Aristóteles, Metafísica, 1086b (Gredos, Madrid 1994, p. 548).

Original en castellà

[...] Sócrates se había ocupado de temas éticos, y no, en absoluto, de la naturaleza en su totalidad, sino que buscaba lo universal en aquellos temas, habiendo sido el primero en fijar la atención en las definiciones [...].


_________________________________________________

El universal, como decíamos más arriba, lo puso en marcha Sócrates mediante definiciones, si bien no lo separó, ciertamente, de los individuos.