Accions

Recurs

Cita vaguetat

De Wikisofia

Dir que «la ciutat X és molt sorollosa» és utilitzar una expressió vaga, tant més que podria dir-se que «el soroll perceptible a determinades hores en determinades carrers de la ciutat X sobrepassa la quantitat mitjana de decibels tolerables per l'oïda humana».