Accions

Recurs

Cita sobre diferència específica

De Wikisofia

Respecte del gènere «animalitat», la «racionalitat» és la diferència específica que determina que parlem de l'«espècie humana» o d'«home», definit com a «animal racional».

Espècie = gènere diferencia.