Accions

Recurs

Cita referència

De Wikisofia

«El sol» i «l'astre rei» són sinònims referencials, remeten al mateix referent però no «signifiquen» el mateix.