Accions

Recurs

Cita paradoxal

De Wikisofia

Tal com ell mateix explica, tota classe de n elements dóna lloc a reagrupacions o reparticions d'aquests elements; aplicant aquest concepte al conjunt total de coses n de l'univers, s'obté el resultat paradoxal que hi ha més coses que el conjunt de totes elles.