Accions

Recurs

Cita intel·ligència Artificial

De Wikisofia

«Intel·ligència artificial» (AI, o IA), expressió encunyada per John McCarthy per a designar el conjunt de treballs que estaven duent a terme un grup de matemàtics i lògics americans, reunits en l'anomenada conferència de Darmouth, en 1956.