Accions

Recurs

Cita imatge

De Wikisofia

Una classificació més estricta del mateix Lawrence Martin, de la States University de Nova York, classifica als homínids i als póngidos (orangutanes) com dues famílies pertanyents a la superfamilia dels hominoideos:

C1858-2.gif

Vegeu R. Lewin, Evolució humana, Salvat, Barcelona 1994, p. 82.