Accions

Recurs

Cita exemple 1

De Wikisofia

Es pot sostenir racionalment que un sap, ja que és una afirmació científica, que «hi ha mitjans profilàctics per a prevenir determinades malalties infeccioses».