Accions

Recurs

Cita de Sartre 1

De Wikisofia

El dia en què la recerca marxista prengui la direcció humana (és a dir, el projecte existencial) com el fonament del Saber antropològic [conjunt d'afirmacions que el marxisme fa sobre l'home], l'existencialisme ja no tindrà més raó de ser: absorbit, superat i conservat pel moviment totalitzador de la filosofia, deixarà de ser una investigació particular per a convertir-se en el fonament de tota investigació.

J.-P. Sartre, Crítica de la razón dialéctica, 2 vols., Losada, Buenos Aires 1963, vol.1, p. 141.

Original en castellà

El día en que la búsqueda marxista tome la dirección humana (es decir, el proyecto existencial) como el fundamento del Saber antropológico [conjunto de afirmaciones que el marxismo hace sobre el hombre], el existencialismo ya no tendrá más razón de ser: absorbido, superado y conservado por el movimiento totalizador de la filosofía, dejará de ser una investigación particular para convertirse en el fundamento de toda investigación.