Accions

Recurs

Cita de Rocher

De Wikisofia

Definim la socialització com el procés per mitjà del qual la persona humana aprèn i interioritza, en el transcurs de la seva vida, els elements socioculturals del seu medi ambient, els integra a l'estructura de la seva personalitat, sota la influència d'experiències i d'agents socials significatius, i s'adapta així a l'entorn social en el si del qual ha de viure.

Aquesta definició [...] suggereix, en particular, tres aspectes fonamentals de la socialització: [...] Adquisició de la cultura [...], Integració de la cultura en la personalitat [...] Adaptació a l'entorn social.

G. Rocher, Introducción a la sociología general, Herder, Barcelona 1979, p. 133-137.

Original en castellà

Definimos la socialización como el proceso por cuyo medio la persona humana aprende e interioriza, en el transcurso de su vida, los elementos socioculturales de su medio ambiente, los integra a la estructura de su personalidad, bajo la influencia de experiencias y de agentes sociales significativos, y se adapta así al entorno social en cuyo seno debe vivir.

Esta definición [...] sugiere, en particular, tres aspectos fundamentales de la socialización: [...] Adquisición de la cultura [...], Integración de la cultura en la personalidad [...] Adaptación al entorno social.