Accions

Recurs

Cita de R. von Mises

De Wikisofia

Heus aquí alguns exemples familiars de tals proposicions: tota quantitat és igual a si mateixa; el tot és major que qualsevol de les seves parts; tots els angles rectes són iguals entre si; etc. D'aquests axiomes s'afirmen dues coses: primer, que són clarament autoevidentes; segon, que tots els teoremes matemàtics se segueixen d'ells d'una manera estrictament lògica.

R. von Mises, Los postulados matemáticos y el entendimiento humano, en C.G. Hempel y otros, Matemática, verdad, realidad, ed. por J.R. Newman, Grijalbo, Barcelona 1974, p. 153.

Original en castellà

He aquí algunos ejemplos familiares de tales proposiciones: toda cantidad es igual a sí misma; el todo es mayor que cualquiera de sus partes; todos los ángulos rectos son iguales entre sí; etc. De estos axiomas se afirman dos cosas: primero, que son claramente autoevidentes; segundo, que todos los teoremas matemáticos se siguen de ellos de un modo estrictamente lógico.