Accions

Recurs

Cita de Plató sobre la metaxy

De Wikisofia

Hem descobert, doncs, segons sembla, que les múltiples creences de la multitud sobre el bell i de les altres coses donen voltes a la regió intermèdia (metaxy, en grec μεταξύ) entre el no ser i l'ésser pur.

Platón, República 479d, Madrid Instituto de Estudios Políticos, 1969, Vol. II p.170.

Original en castellà

Hemos descubierto, pues, según parece, que las múltiples creencias de la multitud acerca de lo bello y de las demás cosas dan vueltas en la región intermedia μεταξύ) entre el no ser y el ser puro.