Accions

Recurs

Cita de Plató sobre el parricidi de Parmènides

De Wikisofia

Estranger.— Llavors et demanaré un favor encara més gran.

Teetet.— Quin?

Estranger.— Que no suposis que sóc capaç de cometre una espècie de parricidi.

Teetet.— Què?

Estranger.— En efecte; per a defensar-nos, hem de posar a prova l'argument del pare Parmènides i obligar allò que no és a ser en certa manera, i, recíprocament, alllò que és en certa manera a no ser.

Platón, Sofista, 241d. Gredos, Madrid 1988, p.401.

Original en castellà

Extranjero- Entonces te pediré un favor aún mayor.

Teeteto- ¿Cuál?

Extranjero- Que no supongas que soy capaz de cometer una especie de parricidio.

Teeteto- ¿Qué?

Extranjero- En efecto; para defendernos, debemos poner a prueba el argumento del padre Parménides y obligar, a lo que no es, a que sea en cierto modo, y, recíprocamente, a lo que es, a que de cierto modo no sea.