Accions

Recurs

Cita de Melissos de Samos

De Wikisofia

no existeix més plenament en una direcció, la qual cosa impediria la seva cohesió (o l'ésser continu), ni més feblement en una altra, sinó que tot està ple del que és.

Melissos de Samos, (citat de W.K.C. Guthrie, Historia de la filosofía griega, Gredos, Madrid vol. II, p. 116).