Accions

Recurs

Cita de M. Cohen i E. Nagel 4

De Wikisofia

Totes les coses sagrades estan protegides per l'Estat.

Tota propietat és sagrada.

Totes les indústries de l'acer són monopolis comercials

Per tant,

Totes les indústries de l'acer estan protegides per l'Estat.

M. Cohen y E. Nagel, Introducción a la lógica y al método científico,2 vols., Amorrortu, Buenos Aires 1979, vol.1, p. 117.

Original en castellà

Todas las cosas sagradas están protegidas por el Estado.

Toda propiedad es sagrada.

Todas las industrias del acero son monopolios comerciales

Por tanto,

Todas las industrias del acero están protegidas por el Estado.