Accions

Recurs

Cita de L. Althusser i É. Balibar

De Wikisofia

Voldria avançar que el marxisme, des del punt de vista teòric, no és ni un historicisme ni un humanisme [...]; que en moltes circumstàncies tant l'humanisme com l'historicisme reposen sobre la mateixa problemàtica ideològica i que, teòricament parlant, el marxisme és, en un mateix moviment i en virtut de la ruptura epistemològica, un antihumanisme i un antihistoricisme.

L. Althusser y É. Balibar, Para leer el capital, siglo Veintiuno, México 1974, 10ª ed., p. 130. Vegeu també Escritos, Laia, Barcelona 1974. Como réplica a esta postura, véase El antihumanismo teórico de Althusser, en R. Garaudy, Perspectivas del hombre, Fontanella, Barcelona 1970, p. 350-399.

Original en castellà

Quisiera adelantar que el marxismo, desde el punto de vista teórico, no es ni un historicismo ni un humanismo [...]; que en muchas circunstancias tanto el humanismo como el historicismo reposan sobre la misma problemática ideológica y que, teóricamente hablando, el marxismo es, en un mismo movimiento y en virtud de la ruptura epistemológica, un antihumanismo y un antihistoricismo.