Accions

Recurs

Cita de Kant 4

De Wikisofia

D'acord amb aquest raonament,la finalitat i harmonia de tantes coses de la naturalesa hauria de demostrar només la contingència de la forma, però no de la matèria, és a dir, de la substància del món. [...] El més que podria, doncs, demostrar la prova seria, no un creador del món, a la idea del qual tot estigués sotmès, sinó un arquitecte del món,que estaria sempre molt condicionat per l'aptitud de la matèria que treballés.

I. Kant, Crítica de la razón pura,Dialéc. trasc. cap. 3, sec. 6, B 635 (Alfaguara, Madrid 1988, 6ª ed., p. 521).

Original en castellà

De acuerdo con este razonamiento,la finalidad y armonía de tantas cosas de la naturaleza tendría que demostrar sólo la contingencia de la forma, pero no de la materia, esto es, de la sustancia del mundo. [...] Lo más que podría, pues, demostrar la prueba sería, no un creador del mundo, a cuya idea todo estuviera sometido, sino un arquitecto del mundo,que estaría siempre muy condicionado por la aptitud de la materia que trabajara.